Mực in lên vải

150.000 

Danh mục:

Thông tin chi tiết

– Muôn in trưc tiêp lên vải in phù hiêu bảng tên , logo ,…ta dùng keo ủi ép lên vải (cho cưng vải ) rôi ta đưa qua máy in in băng mưc in trưc tiêp lên vải .

– Muôn in trưc tiêp lên áo ,…ta dùng máy in trưc tiep lên măt phăng .

 

Back To Top