GIẤY IN CHUYỂN NHIỆT LÊN VẢI POLLY (ÍT COTTON)

35.000 

Thông tin chi tiết

Giấy in chuyển nhiệt lên vải polly ‘S te (ít cotton ,thun lạnh ,mè,ly sứ …)

Đơn giá :      35.000/xấp / 100 tờ – LOẠI in 1 mặt

gia si :  30,000 (SL : call)

– Đơn giá :     50.000/xấp / 100 tờ – LOẠI in được 2 mặt

gia si :  45,000 (SL : call)

Back To Top